Thứ Năm, ngày 20/06/2019 18:13 PM (GMT+7)
5 lời tiên tri về cái kết của thế giới hoàn toàn có thể xảy ra

5 lời tiên tri về cái kết của thế giới hoàn toàn có thể xảy ra

Từ va chạm với hành tinh khác tới đại hồng thủy quét sạch loài người, những lời tiên tri này đưa ra các không tưởng mà thế giới có...