Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:42 PM (GMT+7)
8 ý tưởng kỳ quái nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại

8 ý tưởng kỳ quái nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại

Khi Thế chiến II sắp tới hồi kết, một nhà địa chất Mỹ khẳng định rằng đánh bom núi lửa cách tốt nhất để Nhật Bản đầu hàng nhanh...