Thứ Hai, ngày 14/10/2019 04:04 AM (GMT+7)
Tính năng "thần thánh" của Galaxy Note 10+ đảm bảo ăn đứt cả iPhone 2019

Tính năng "thần thánh" của Galaxy Note 10+ đảm bảo ăn đứt cả iPhone 2019

Với sự ra mắt của cảm biến ToF trên camera của Galaxy Note 10, tính năng này đủ khiến máy có thể tạo ra được sự đột biến trước thế...