Thứ Hai, ngày 21/10/2019 03:04 AM (GMT+7)
Kịch bản nào cho bức tranh bất động sản An Giang

Kịch bản nào cho bức tranh bất động sản An Giang

Với lợi thế về hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái… cùng chính sách ưu đãi đầu tư từ phía chính quyền thành...