Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 19:42 PM (GMT+7)
Cô hàng nước nộp tô 1,5 triệu: ĐBQH lo tham nhũng vặt từ 5 triệu hộ KD

Cô hàng nước nộp tô 1,5 triệu: ĐBQH lo tham nhũng vặt từ 5 triệu hộ KD

ĐBQH Vũ Tiến Lộc đề nghị đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, giảm thiểu sự thỏa...