Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 01:14 AM (GMT+7)
“Với tính cách của mình, ông Đinh La Thăng sẽ cách chức ngay”

“Với tính cách của mình, ông Đinh La Thăng sẽ cách chức ngay”

“Xin phép ông Đinh La Thăng, tôi nhận xét thế này: Giả sử xảy ra trường hợp đó, với tính cách của ông Đinh La Thăng thì ông sẽ...