Thứ Năm, ngày 20/06/2019 18:12 PM (GMT+7)
Vụ mua bán đất công ở Gia Lai: Dấu hiệu làm giả giấy tờ mua đất

Vụ mua bán đất công ở Gia Lai: Dấu hiệu làm giả giấy tờ mua đất6

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tờ giấy mua bán đất ghi năm 2003 giữa bà Đoàn Thị Xý và ông Rmah Tèo chỉ được Công ty cổ phần...