Thứ Hai, ngày 23/09/2019 01:29 AM (GMT+7)
Ngọc Trinh triết lý sâu cay dạy đời: "Đàn ông không phải tất cả..."

Ngọc Trinh triết lý sâu cay dạy đời: "Đàn ông không phải tất cả..."

"Phụ nữ dựa dẫm chỉ cần đàn ông ban cho chút vật chất đã lập tức hạ mình, không cần cưa đã đổ, loá mắt với phù hoa nên chẳng còn...