Thứ Ba, ngày 15/10/2019 09:22 AM (GMT+7)
Bắc Kạn phát hiện nhiều hiện vật thời tiền sử, Lê Mạc

Bắc Kạn phát hiện nhiều hiện vật thời tiền sử, Lê Mạc

73 di vật, trong đó có 71 di vật đá, 1 công cụ mũi nhọn xương thuộc về thời tiền sử, 1 viên đạn đá thuộc thời kỳ Lê Mạc cùng nhiều...