Thứ Năm, ngày 21/11/2019 11:17 AM (GMT+7)
"Gánh" gần 3.800 tỷ nợ vay, Đức Long Gia Lai báo lãi lớn, DLG vẫn là "cổ phiếu trà đá"

"Gánh" gần 3.800 tỷ nợ vay, Đức Long Gia Lai báo lãi lớn, DLG vẫn là "cổ phiếu trà đá"

Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) của ông Bùi Pháp báo lãi sau thuế “đột biến” trên 96 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gần gấp 3...