Thứ Tư, ngày 20/09/2017 16:55 PM (GMT+7)
Ông Đặng Văn Thành: "Xưa nay, tôi làm nhà băng cũng vậy, tôi không sĩ diện"

Ông Đặng Văn Thành: "Xưa nay, tôi làm nhà băng cũng vậy, tôi không sĩ diện"

Ông chủ Thành Thành Công ví von việc triển khai dự án điện mặt trời cũng dễ làm, thân thiện và nhanh chóng như lắp các giá phơi...