Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:18 PM (GMT+7)
Đan Trường: “Mọi người cứ đồn tôi và Lam Trường là đối thủ, không ưa nhau”

Đan Trường: “Mọi người cứ đồn tôi và Lam Trường là đối thủ, không ưa nhau”

Mới đây, Đan Trường và Lam Trường cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Đan Trường - Lam Trường mới từ Mỹ trở về Việt Nam và...