Thứ Năm, ngày 12/12/2019 09:47 AM (GMT+7)
Bộ GDĐT: Không đổi chất lượng lấy số lượng khi xác định điểm sàn!

Bộ GDĐT: Không đổi chất lượng lấy số lượng khi xác định điểm sàn!

Điểm sàn khối ngành Y dược và Sư phạm được Bộ GDĐT xác định dựa trên các điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, sự hài hòa...