Thứ Năm, ngày 18/07/2019 23:03 PM (GMT+7)
Đầu tư cao tốc Bắc – Nam: Bộ GTVT đề nghị chính quyền đẩy nhanh công tác đền bù

Đầu tư cao tốc Bắc – Nam: Bộ GTVT đề nghị chính quyền đẩy nhanh công tác đền bù1

Bộ GTVT đã chuyển hơn 4.600 tỷ đồng cho ban GPMB các địa phương để thực hiện công tác đền bù, GPMB các dự án cao tốc Bắc - Nam....