Thứ Tư, ngày 26/06/2019 17:04 PM (GMT+7)
Rớt giá trầm trọng, nhà nông chặt bỏ cây "tiền tỉ" hồ tiêu, cà phê

Rớt giá trầm trọng, nhà nông chặt bỏ cây "tiền tỉ" hồ tiêu, cà phê

Kết thúc vụ thu hoạch tiêu, cà phê và điều năm nay tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai, nông dân tiếp tục chặt bỏ 3 loại cây...