Thứ Tư, ngày 26/06/2019 23:04 PM (GMT+7)
Clip: Đi lễ Thăng Long tứ trấn - 4 ngôi đền thiêng ở Hà Nội nên theo thứ tự này

Clip: Đi lễ Thăng Long tứ trấn - 4 ngôi đền thiêng ở Hà Nội nên theo thứ tự này

Tương truyền rằng khi đi lễ đủ 4 nơi này đầu năm sẽ nhận được sự bảo vệ chở che, từ tránh hạn giao thông, cho đến thuận lợi trong...