Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 11:27 AM (GMT+7)
Cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh gửi đơn kháng cáo

Cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh gửi đơn kháng cáo

Ông Đinh Bằng My (58 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ) gửi đơn kháng cáo xin giảm...