Thứ Bảy, ngày 22/09/2018 22:06 PM (GMT+7)
Rửa tiền, đánh bạc “bùng nổ” khi vốn ngoại “thống lĩnh” ví điện tử?

Rửa tiền, đánh bạc “bùng nổ” khi vốn ngoại “thống lĩnh” ví điện tử?

Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều nhà đầu tư nước...