Thứ Năm, ngày 21/02/2019 18:46 PM (GMT+7)
Đánh bạc dịp Tết bị xử lý ra sao?

Đánh bạc dịp Tết bị xử lý ra sao?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi tham gia, tổ chức đánh bạc trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?