Thứ Tư, ngày 20/11/2019 06:44 AM (GMT+7)
Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 6): Suýt tàn đời vì đòn ghen của vợ

Tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 6): Suýt tàn đời vì đòn ghen của vợ

Bạch Hải Đường được thuê làm sát thủ để giải quyết mâu thuẫn chính trị trong chế độ cũ.