Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 12:47 PM (GMT+7)
Chuyện ít biết về thần tướng tiên phong cùng Thánh Gióng đánh giặc

Chuyện ít biết về thần tướng tiên phong cùng Thánh Gióng đánh giặc

Hùng Linh Công là cháu ruột Vua Hùng, cũng chính là thần tướng cùng Thánh Gióng đánh tan giặc Ân xâm lược.