Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 23:03 PM (GMT+7)
Mỗi hộ gia đình sẽ phải nộp 1,3 triệu đồng nếu áp thuế tài sản

Mỗi hộ gia đình sẽ phải nộp 1,3 triệu đồng nếu áp thuế tài sản

Với đề xuất áp thuế 0,4% với đất và nhà ở trên 700 triệu đồng được Bộ Tài chính đưa ra trước đó, nhóm chuyên gia kinh tế đã tính...