Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:03 AM (GMT+7)
Trụ trì chùa Ba Vàng nói về việc bị đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ

Trụ trì chùa Ba Vàng nói về việc bị đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ

Trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh đã trao đổi về việc bị đề nghị tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội...