Thứ Năm, ngày 21/11/2019 08:30 AM (GMT+7)
Cách tính đóng tiếp nối bảo hiểm xã hội

Cách tính đóng tiếp nối bảo hiểm xã hội

Ở công ty cũ tôi đóng bảo hiểm được 15 năm, giờ tôi chuyển sang công ty mới có được tính tiếp bảo hiểm của những năm trước hay là...