Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 06:28 AM (GMT+7)
Video: Rắn tự ăn thịt một nửa thân mình gây cảnh hãi hùng

Video: Rắn tự ăn thịt một nửa thân mình gây cảnh hãi hùng

Một con rắn được nhìn thấy tự ăn thịt nửa thân mình sau khi cảm thấy “đói cồn cào”.