Thứ Năm, ngày 14/11/2019 13:58 PM (GMT+7)
Sợ hãi, mệt nhoài vì chồng ám ảnh "chuyện ấy", đêm nào cũng đòi hỏi

Sợ hãi, mệt nhoài vì chồng ám ảnh "chuyện ấy", đêm nào cũng đòi hỏi

Vẫn biết bạo lực tình dục được che đậy bằng những mỹ từ như “yêu vợ”, “chiều chồng” nên người vợ phần nào đó xấu hổ, không dám đưa...