Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 17:34 PM (GMT+7)
Một gia đình tố bị nhóm đòi nợ thuê dọa giết, tiêm kim nhiễm HIV

Một gia đình tố bị nhóm đòi nợ thuê dọa giết, tiêm kim nhiễm HIV3

Quá sợ hãi vì bị nhóm đòi nợ thuê đe dọa sẽ dàn cảnh tai nạn giao thông để tông chết, giết người rồi giả tâm thần, tiêm kim nhiễm...