Thứ Hai, ngày 18/11/2019 03:49 AM (GMT+7)
Thứ trưởng TT&TT Phan Tâm: “Đô thị thông minh phải gắn liền chính quyền điện tử”

Thứ trưởng TT&TT Phan Tâm: “Đô thị thông minh phải gắn liền chính quyền điện tử”

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT tại Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố Thông minh 2019 (Smart City Summit).