Thứ Năm, ngày 18/07/2019 11:44 AM (GMT+7)
Ông Võ Văn Hoan được giao phụ trách lĩnh vực đô thị của TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan được giao phụ trách lĩnh vực đô thị của TP.HCM1

Chủ tịch TP.HCM phân chia lại lĩnh vực phụ trách của thường trực UBND sau khi có thêm 2 Phó chủ tịch.