Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 23:16 PM (GMT+7)
Ninh Thuận: Ngành điện nỗ lực đưa điện lưới về nông thôn

Ninh Thuận: Ngành điện nỗ lực đưa điện lưới về nông thôn

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) luôn quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp lưới điện để đảm bảo cung...