Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:24 AM (GMT+7)
Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội sẽ được tư vấn Pháp đánh giá trước khi vận hành

Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội sẽ được tư vấn Pháp đánh giá trước khi vận hành

Sau nhiều năm triển khai xây dựng đến nay, dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội hiện đạt gần 68% tiến độ tổng...