Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:35 AM (GMT+7)
Đường 250 tỷ tránh Chư Sê sụt lún, đình chỉ một Phó giám đốc Ban quản lý dự án

Đường 250 tỷ tránh Chư Sê sụt lún, đình chỉ một Phó giám đốc Ban quản lý dự án1

Giám đốc Ban quản lý dự án 6 (QLDA) Nguyễn Hữu Long đã  ký quyết định số 192 tạm dừng công tác đối với một đồng chí Phó giám đốc...