Thứ Tư, ngày 11/12/2019 23:29 PM (GMT+7)
Xoá 5 "nhất" vùng dân tộc miền núi: Tránh đầu tư dàn trải, cào bằng

Xoá 5 "nhất" vùng dân tộc miền núi: Tránh đầu tư dàn trải, cào bằng

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện còn 1.957 xã và 20.176 thôn đặc biệt khó khăn. Đây là khu vực vẫn còn tồn tại 5 "nhất" so với...