Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 19:59 PM (GMT+7)
TP.HCM có phải là đô thị ô nhiễm nhất nước?

TP.HCM có phải là đô thị ô nhiễm nhất nước?

TP.HCM có phải là đô thị ô nhiễm nhất nước, nếu xảy ra ô nhiễm, đâu là giải pháp của Sở TNMT hay việc xử lý rác thải có đảm bảo...