Thứ Ba, ngày 17/09/2019 09:35 AM (GMT+7)
Truyện dự thi: Nhỏ mà lớn

Truyện dự thi: Nhỏ mà lớn1

Sáng nào Hoàng Em cũng ghé cà phê Cóc làm ly đen nóng. Xin rõ ràng vụ cóc nầy tí chút. Thuở xứ nầy mới khai thiên lập địa thì...