Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:37 PM (GMT+7)
Đối tượng được miễn, không phải đóng học phí năm học 2019 - 2020

Đối tượng được miễn, không phải đóng học phí năm học 2019 - 2020

Đối tượng không phải đóng học phí, đối tượng được miễn học phí được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định...