Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:10 PM (GMT+7)
4 kiểu mốt thịnh hành nhưng không dành cho quý ông

4 kiểu mốt thịnh hành nhưng không dành cho quý ông

Dù có dễ tính đến thế nào, họa tiết động vật vẫn khó chấp nhận khi được mặc bởi nam giới.