Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 06:37 AM (GMT+7)
Nữ thị trưởng bị đám đông cắt tóc, đổ sơn, ép từ chức giữa phố

Nữ thị trưởng bị đám đông cắt tóc, đổ sơn, ép từ chức giữa phố

Thị trưởng Patricia Arce ở thành phố Vindo bị đám đông kéo ra đường, dội sơn, cắt tóc và ép ký vào đơn từ chức hôm 7/11.