Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:28 AM (GMT+7)
Đổi năm sinh trong hộ khẩu có thể làm lại thẻ căn cước không?

Đổi năm sinh trong hộ khẩu có thể làm lại thẻ căn cước không?

Khi đổi năm sinh trong sổ hộ khẩu có thể làm lại thẻ căn cước công dân không?