Thứ Hai, ngày 21/10/2019 16:59 PM (GMT+7)
Quảng Ninh: Khởi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa hơn 400 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa hơn 400 tỷ đồng

Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên có Bệnh viện Lão khoa và đây cũng là Bệnh viện Lão khoa thứ 2 trên cả nước, sau Bệnh viện Lão...