Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 13:09 PM (GMT+7)
Cáo đang ngoạm mồi, “hung thần” trên cao sà xuống lôi cả hai lên không

Cáo đang ngoạm mồi, “hung thần” trên cao sà xuống lôi cả hai lên không

Hai nhiếp ảnh gia Mỹ vừa chụp ảnh cho thấy "hung thần" cướp thỏ từ miệng cáo đang chạy dưới đất.