Thứ Tư, ngày 23/10/2019 06:53 AM (GMT+7)
Héo hon với đêm tân hôn muộn mằn và một lần "động phòng" duy nhất

Héo hon với đêm tân hôn muộn mằn và một lần "động phòng" duy nhất

Tôi còn nhớ như in, đúng 21 ngày sau ngày cưới, anh đột ngột chủ động ân ái với tôi. Duy nhất 1 đêm hôm ấy, để rồi chuỗi ngày tiếp...