Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:28 AM (GMT+7)
Cổ đông giằng co, đại hội Eximbank lần thứ 2 thất bại

Cổ đông giằng co, đại hội Eximbank lần thứ 2 thất bại

Do tỷ lệ cổ đông không đồng ý thông qua quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tỷ lệ không đồng ý chiếm tới 55,09%) nên...