Thứ Năm, ngày 14/11/2019 11:38 AM (GMT+7)
Ở nơi nông dân “sáng lúa, chiều ngô, tối múa xòe”

Ở nơi nông dân “sáng lúa, chiều ngô, tối múa xòe”1

Những ngày này, 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đang tích cực tập luyện cho màn đại xòe – điểm nhấn trong Lễ hội Văn hóa,...