Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:32 AM (GMT+7)
Nhà máy Rạng Đông cháy lớn sau 2 lần Hà Nội “lắc đầu” chuyển đổi đất

Nhà máy Rạng Đông cháy lớn sau 2 lần Hà Nội “lắc đầu” chuyển đổi đất1

Trong năm 2017 và 2018, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập quy hoạch chi...