Thứ Ba, ngày 18/06/2019 20:04 PM (GMT+7)
Khu kinh tế Nhơn Hội không như kỳ vọng, đất công bị ‘xẻ thịt’: Lỗi tại ai?

Khu kinh tế Nhơn Hội không như kỳ vọng, đất công bị ‘xẻ thịt’: Lỗi tại ai?5

Câu chuyện quản lý lỏng lẻo, trách nhiệm chồng chéo thời gian qua… khiến Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Bình Định) bị nhiều đối tượng...