Thứ Tư, ngày 22/11/2017 02:44 AM (GMT+7)
Đông Á: Sự trỗi dậy của những Samurai Nhật Bản

Đông Á: Sự trỗi dậy của những Samurai Nhật Bản

Khi được cởi trói khỏi Điều 9 hiến pháp, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không còn là một lực lượng tự vệ nữa, mà họ chính là "nắm đấm...