Thứ Hai, ngày 17/06/2019 12:06 PM (GMT+7)
Cá mập trắng khổng lồ nuốt rùa, không ngờ bị con mồi làm cho chết thảm

Cá mập trắng khổng lồ nuốt rùa, không ngờ bị con mồi làm cho chết thảm

Con cá mập trắng nặng 2 tấn chết với khuôn mặt đầy máu, phần miệng vẫn ngậm chặt con mồi khó nhằn.