Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:30 PM (GMT+7)
3 thanh niên đẩy xe bị hỏng suốt 9km giữa khuya giúp người lạ

3 thanh niên đẩy xe bị hỏng suốt 9km giữa khuya giúp người lạ

Gặp chiếc ôtô dừng giữa đường tối ở Fonthill, Ontario, Canada, ba cậu bạn tuổi từ 15 đến 18 dừng lại và quyết định trợ giúp.