Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 20:42 PM (GMT+7)
Điều kiện giáo viên hợp đồng được đặc cách vào biên chế

Điều kiện giáo viên hợp đồng được đặc cách vào biên chế

Theo quy định, giáo viên hợp đồng có thể được xét đặc cách vào biên chế nếu như đáp ứng các điều kiện về số năm công tác, đóng bảo...